TID TIL NYT

De sidste cirka 3 år har forbundet Racketlon Danmark arbejdet for at få flere racketlonmiljøer, -foreninger og -spillere i Danmark. Udadtil er det bl.a. sket ved afholdelse af de succesfulde Racketlon Danmark Tour-turneringer, deltagelse i samarbejde med de øvrige store ketsjersports-forbund og ikke mindst afholdelse af DM. Det har været understøttet af betalte SoMe-kampagner, primært Facebook. Rigtig mange har set vore opslag – nok flere end nogensinde før – og kendskabet til racketlon har vel aldrig været større i Danmark.

Indadtil er der sket en markant professionalisering af forbundets administration. Det gælder lige fra vore vedtægter og turneringskoncepter via IT-anvendelse med fælles repository med Dropbox og Tournament Software, til økonomidelen med bl.a. MobilePay og PayPal.


Trods denne kæmpeindsats udført af frivillig arbejdskraft står Racketlon Danmark nu nærmest svagere.Perioden har endda betydet åbning af et helt nyt sportscenter med alle vore sportsgrene under samme tag – uden det har ført til flere medlemmer dér.

Netto er der ikke kommet flere medlemmer til sporten. Rigtigt mange har prøvet vor sport, en del har meldt sig til, men ligeså mange forsvinder igen. Der er kun en meget lille kernegruppe – primært elitespillere – som holder ved. Ja, mange synes i stedet at foretrække tidens trendy ketsjersport, Padel.
Næsten ingen kvinder er medlemmer.

Rudersdal Racketlon blev ”genstartet” og Furesø Racketlon blev oprettet for små 3 år siden. Men siden er der ikke kommet flere klubber på trods af mange gode samtaler med og besøg hos ketsjersportsfolk lige fra Vejen i vest til Helsingør i øst og fra Nørresundby i nord til Nakskov i syd. Vi er i alt kun 3 foreninger, samt en lille underafdeling af en tennisklub.
Mange gode ideer til tiltag – også fra spillere – kan simpelthen ikke igangsættes, da en fællesnævner som regel altid er: Det koster penge. Og koster et tiltag ikke penge, så kræver det frivillig arbejdskraft. Det er nemt at komme med ideerne, men svært at få frivillige til at udføre dem.

Racketlon Danmarks økonomiske midler er beskedne. Trods Corona-situationen har forbundet dog nu likviditet på kontoen til driften et godt stykke tid fremover. Pengene kommer i praksis fra vort DM 2020, hvor samarbejdet med Rudersdal Racketlon og Rudersdal Kommune gav os gratis adgang til DM-faciliteterne. DM 2020 for både ungdom, seniorer og veteraner nåede i alt kun ca. 50 deltagere. DM 2019 i Hørsholm måtte som bekendt aflyses pga. alt for få deltagere. Det var ikke forsvarligt at gennemføre, da forbundet pengekasse ville have været helt tømt. Kun solid risikostyring ifm. aftaleindgåelser reddede Racketlon Danmark fra en konkurs.

Der er gjort et arbejde for at finde en eller flere sponsorer til Racketlon Danmark. Vi er trods alt et landsdækkende forbund ligesom f.eks. Badminton Danmark, selvsagt dog af en helt anden størrelse. Gode møder med især ketsjersportsleverandører har ikke ført aftaler med sig. Fakta er, at værdien af et sponsorat af os er lig nul. Vi kan kun opnå lidt rabataftaler, typisk til DM og vore landshold. Tak til RSL for gode fjerboldaftaler og tak til Squashlife for ditto om squash og tennisbolde. Også en tak til BTEX for godt samarbejde.

Sportsligt står Racketlon Danmark fantastisk stærkt. Vi har både verdensmesteren og vi har verdensranglistens nr. 1. Og en top-3-spiller på kvindesiden. Vi har også verdensmestre i flere veteran-klasser. Denne sportslige succes står i skærende kontrast til udbredelsen i Danmark.

I et forbund uden lønnede ansatte og uden mange penge på kistebunden er frivillige kræfter det altafgørende. I et så lille miljø som racketlon i Danmark, er der meget få at ”vælge imellem”. Det er historien om Tordenskjolds soldater – også internt i bestyrelsen. Alt for mange betragter Racketlon som et kommercielt tilbud, hvor man blot kommer for at NYDE . Foreningstanken om at YDE I FORENING ligger tilsyneladende langt væk hos alt for mange.

DET ER DERFOR TID TIL NYT.
Der skal en ny strategi til, nye frivillige kræfter, ny bestyrelse, ny formand.

Den nuværende formand for Racketlon Danmark, Claus Lehmann Lessél, har derfor besluttet at træde tilbage og træde helt ud af bestyrelsen. Det vil senest ske ved en snarlig ekstraordinær generalforsamling.

Beslutningen er selvfølgelig allerede meddelt bestyrelsen på det seneste bestyrelsesmøde. Forbundets nuværende kasserer Thomas Ostenfeld Larsen forventer at stille op til formandsposten og arbejder nu på at samle et fremadrettet hold til bestyrelsen. Hvilken strategi, som en eventuel ny bestyrelse vil arbejde med for at opfylde forbundets formålsparagraf, bliver spændende at følge for os alle.

Lykkes det ikke at samle et hold til den nye 5-mands bestyrelse, herunder formand og kasserer, står forbundet overfor en opløsning. Tag det dog roligt. Umiddelbart vil konsekvensen af en opløsning være meget begrænset. Heldigvis kan alle frit tilmelde sig racketlon-turneringer både i udlandet og i Danmark. Heldigvis kan en gruppe danske spillere altid tilmelde sig VM som et dansk landshold, og heldigvis kan et Danmarksmesterskab altid arrangeres. Heldigvis kan alle altid arrangere en racketlonturnering. Heldigvis behøver vore få klubber heller ikke et forbund. Faktisk behøves der slet ikke at være et forbund.

Til den ekstraordinære generalforsamling har kun medlemsklubberne stemmeret, og kun medlemsklubbernes bestyrelsesmedlemmer kan udmønte stemmeretten, som skal ske ved personligt fremmøde. Imidlertid kan alle medlemsklubbernes kontingentbetalende medlemmer møde op og har taleret, men ikke stemmeret.

I opfordres til at møde op og støtte op om racketlon i det danske land.