Ekstraordinær generalforsamling – forventet ny formand og bestyrelse

Racketlon Danmark har indkaldt medlemsklubberne til ekstraordinær generalforsamling. Efter at have stået i spidsen for Racketlon Danmark i mere end 2 år ønsker den nuværende formand Claus Lehmann Léssel at træde af for at få mere tid til andre gøremål.

På generalforsamlingen opstiller Thomas Ostenfeld Larsen fra Rudersdal/Furesø Racketlon som ny formandskandidat. I fald han vælges fratræder han bestyrelsesposten som kasserer. Kim Lungberg Jensen (Holbæk Racketlon Klub) foreslås som ny kasserer. De menige medlemmer Stine Krogsøe (Rudersdal/Furesø Racketlon) og Morten Jaksland (Holbæk Racketlon Klub) forventes at fortsætte i bestyrelsen. Den forventes suppleret af Jesper Schou Nielsen (Bagsværd Tennisklubs, Racketlonafd.), hvorved bestyrelsen igen vil være på 5 medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes lørdag den 26. september kl. 10.00. Den afholdes i øvrigt virtuelt, hvilket blev muligtgjort ved en række vedtægtsændringer i 2018.

Den formelle indkaldelse – dog uden videokonferenceinformationen – er vedhæftet.