Kontakt / bestyrelse / gnf.

Formand: 
Thomas Ostenfeld Larsen – tol@bio.dtu.dk

Kasserer:
Kim Ljungberg Jensen – kimljungberg@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Morten Jaksland – mortenjaksland@hotmail.com
Stine Krogsøe – stogsoe@yahoo.dk
Jesper Schou Nielsen – jsn@bnc.dk 

Racketlon Danmarks bestyrelse er efter den ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2020 igen fuldtallige.
Er du interesseret i at bidrage til forbundets arbejde – med stort eller småt – så kontakt en fra bestyrelsen.