DM 2019 afholdes ikke.

Racketlon Danmark beklager at måtte meddele, at årets Danske Mesterskaber 27.-29. dec. 2019 i Hørsholm aflyses.

BREAKING NEWS ! RACKETLON DM 2019 AFLYSES !

Racketlon Danmark har lagt et stort frivilligt arbejde i at få arrangeret og gennemført det årlige DM i perfekte rammer i Hørsholm.

Opbakningen i form af tilmeldinger har desværre langt fra stået mål med vore minimumskrav for at kunne gennemføre et DM på en sportslig forsvarlig måde.

Der er tilgået de tilmeldte deltagere besked om, at turneringsgebyrer etc. refunderes hurtigst muligt. Ligeledes er vore samarbejdspartnere – ketsjersportsklubberne i Hørsholm – orienteret. Vi takker både tilmeldte og samarbejdspartnerne for jeres opbakning til arrangementet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
d. 08. dec. 2019

Racketlon Danmark

Email: racketlon@outlook.dk